Class

Class 歌詞

Class


歌手:陳奕迅 Eason
作曲:Eric Kwok,Jerald
作詞:林寶
編曲:Swing

我大概 這份人
冇樣正 正在嗰股氣質
夠自信 有內涵
如問我 到底點解咁得

型入格 其實無標準 不過有區分
誰動作人脈說話修養格調夠品質

而教也學不到
人氣派跟氣度
連多少錢都買不到
文化指數
只可仰慕 皆因冇就冇

我未算 太合群
錯在我 見地都比較深
那視野 嚇壞人
遺憾我 已經不懂降級

人暴發 其實要威風 多闊綽都得
難及上從自細就講究禮貌與口德

而教也學不到
人氣派跟氣度
連多少錢都買不到
文化指數
只可仰慕 皆因冇就冇

人被讚 其實要謙虚 不過我穿崩
還習慣常十句內九句也扮有心得

而這次逐一數
才發覺不對路
還死充紳士喝波都
但那級數
當餡已露 講真我亦冇
只好仰慕 皆因冇就冇

Please wait...
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments